در حال حاضر خدمات پس از فروش از قبیل بیمه،ضمانت و استرداد محصول در صورت تمایل تولیدکننده از طرف تولید کننده صورت می پذیرد و این وب سایت مسئولیتی  در این زمینه ندارد.